Datum: 
25/10/2013

Spoštovani,

Prosimo vas, da nam na priloženem obrazcu posredujete podatke o športnih prireditvah in manifestacijah, ki jih boste izvedli v letu 2014, za potrebe informiranja obiskovalcev, novinarjev in objave na spletnih straneh. V letu 2013 bomo izdelali spletno brošuro »ŠPORTNE PRIREDITVE V LETU 2014« v Mestni občini Maribor, podatke bomo v promocijske namene objavili na spletnih straneh: http://www.maribor.si/sport, Zavoda za turizem Maribor in drugih spletnih straneh s prireditvami po Sloveniji.

Prosimo Vas, da nam izpolnjen obrazec s prireditvami pošljete do 25.11.2013,  na e-naslov: irena.pogorelcnik@maribor.si, ali na naslov: Urad za šport (pripis za brošuro 2013), Ul. Vita Kraigherja 8,  2000 Maribor.

Obrazci so dosegljivi tudi v elektronski obliki na spletni strani: http://www.maribor.si/sport.

Športni pozdrav!

po pooblastilu št. 1004-5/2007
z dne 23. 10. 2013
Simon MIHALINA, prof.
Vodja Urada za šport