22.12.2017

Spoštovani,

želimo vas obvestiti, da je bil v petek, 22.12.2017, objavljen Javni razpis FŠO za leto 2018. 

Več informacij in obrazci so na voljo na povezavi http://www.fundacijazasport.org/si/novice/2017/12/49-Objavljen-Javni-razpis-Fundacije-za-sport-2018

Rok in način oddaje vloge:

Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce OBVEZNO IZPOLNIJO preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org . Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne OBRAZCE MORAJO kandidati NATISNITI. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, MORAJO kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 22.1.2018. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure osebno oddana v prostorih fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

  • navedba kandidata (naziv in polni naslov kandidata),
  • navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
  • pripis “Ne odpiraj-vloga za javni razpis” in
  • identifikacijska številka vloge.

OPOZORILO: Kandidat MORA OBVEZNO oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) IN tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici!