12.06.2013

Na osnovi 24. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez sklicuje
Izvršni odbor OKS-ZŠZ

31. SEJO SKUPŠČINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ
v sredo, 12. junija 2013, ob 15. uri v konferenčnem centru Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Na TEJ povezavi so na voljo gradiva za 31. sejo Skupščine OKS-ZŠZ, ki bo v sredo, 12. junija 2013 ob 15. uri v konferenčnem centru Terme Zreče.

03.06.2013

Ob koncu šole starši pogosto razmišljamo o varstvu otrok.Prepustite nam skrb in otroku zagotovite aktivne, družabne, poučne in zabavne počitnice. V sklopu našega druženja bomo ustvarili mini Disneyev muzikal, ki si ga boste ob zaključku  tudi ogledali. Izdelali bomo sceno, obleke, si naredili nakit, čarobne pripomočke, se naučili plesati, peti in igrati, kot pravi liki naših najljubših pravljic…s športnimi aktivnostmi  pa bomo poskrbeli tudi za zdravo telo! Poletna plesna šola je primerna za otroke od 6 do 14 let.

5 dni, od 7:00 do 15:00

 • varstvo otrok
 • plesne delavnice
 • športne aktivnosti na prostem 
 • ustvarjalne delavnice
 • pohod – piknik
 • hladni in topli obroki
 • darilo: CD in DVD

TERMINI:
tor, 25.6. do sob, 29.6. 
pon, 1.7. do pet, 5.7.
pon, 8.7. do pet, 12.7.
pon, 12.8. do pet, 16.8.

CENA: 100 € / 5 dni
Info in prijave: plesna.sola@rolly.si ali 041 852 707
Plesna šola Rolly, Ul.h.Šaranoviča 27, 2000 Maribor

Prijave in vplačila sprejemamo do 15.6.2013. 
Max število prijav: 17 otrok
Vabljeni v čarobno poletno plesno šolo!

28.05.2013

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) razpisuje možnost sodelovanja občinskih športnih zvez, društev in drugih športnih organizacij v projektu Mini olimpijada. Športne organizacije pozivamo, da v sodelovanju z društvi, klubi in športniki izvedejo prireditev, ki bo v prvi vrsti namenjena neselekcionirani populaciji otrok v starosti od 4 do 9 let. Lahko pa sodelujejo tudi starejši ali mlajši. Prireditev se nazivno imenuje Mini olimpijada pri čemer OKS izrecno dovoljuje uporabo simbolov, znakov in vsebin, ki se navezujejo na olimpizem in olimpijsko gibanje.

Mini olimpijada je eden izmed projektov Slovenske olimpijske akademije, s katerim želimo promovirati šport, športne in olimpijske vrednote, fair play ter pomen gibanja. SOA bo tako v sklopu Mini olimpijade pripravila del spremnega olimpijskega programa in sicer uvodni protokol, mini olimpijski kviz, pripravili bomo priznanja in nagrade za vse udeležence.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na razpolago po telefonu 01 230 60 18, 051 376 289 ali e pošti: ales.solar@olympic.si.

27.05.2013 do 10.06.2013

Plavalni klub Branik Maribor vabi otroke stare 4 leta in več, na 10 dnevni tečaj plavanja pred poletnimi počitnicami.

Z vadbo se prične 27.5. in 10.6.2013

Vadba bo potekala vsak dan, od ponedeljka do petka, ob 16:15 uri
v kopališču Pristan.

Prijavite se lahko na e-mail: plavalnasolabranik@gmail.com
GSM: (041) 682-016 g. Sašo
Plavalni klub Branik vas pričakuje

Vljudno Vabljeni!

17.12.2012

Spoštovani,

Prosimo vas, da nam na priloženem obrazcu posredujete podatke o športnih prireditvah in manifestacijah, ki jih boste izvedli v letu 2013. Podatke potrebujemo za izdelavo brošure »ŠPORTNE PRIREDITVE V LETU 2013« v Mestni občini Maribor. Brošuro bomo v promocijske namene objavili v tiskani obliki ter na spletni strani http://www.maribor.si/sport in drugih spletnih straneh s prireditvami po Sloveniji.

Izpolnjen obrazec nam prosimo pošljite do 15.01.2013, na e-naslov: sport@maribor.si franjo.izlakar@maribor.si ali naslov: Urad za šport, Ul. Vita Kraigherja 08, 2000 Maribor.

Obrazci so dosegljivi v elektronski obliki na spletni strani: Urada za šport ali v prilogi.

S spoštovanjem!

Gregor ŽMAK, Direktor Urada za šport

12.12.2012

Urad za šport in Športna zveza Maribor bosta podelila priznanja za dosežene rezultate v letu 2012 najboljšim športnikom, športnicam, ekipam in trenerjem.

Pogoji za podelitev priznanja so:

 • da športnik nastopa za matični klub, s sedežem v MOM, na uradnem mednarodnem ali nacionalnem tekmovanju. Kot član državne reprezentance je dolžan športnik nastopiti tudi za matični klub;
 • da predlog za priznanja potrdi Športna zveza Maribor;
 • da so nastopali kot člani članske državne A-reprezentance na uradnih mednarodnih tekmah;
 • da so osvojili naslov članskih državnih prvakov posamezno ali ekipno;
 • da so nastopali kot mladinski ali kadetski reprezentanti Slovenije na evropskem ali svetovnem prvenstvu;
 • da so nastopali na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno organizirana kot enotna državna prvenstva Slovenije, in da krovno organizacijo priznava MOK;
 • da se upoštevajo rezultati doseženi med 1. januarjem in 31. decembrom.
 • da se športnico oz. športnika izbira na podlagi vrednotenja športnih rezultatov, ki so doseženi v mednarodnih in nacionalnih merilih. Tekmovalni dosežki so razvrščeni v 4 vrednostne razrede.

Prosimo, da nam do 15. januarja 2013, posredujete odgovore na priloženem obrazcu na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za šport, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR.

Obrazca za priznanja za športne uspehe v letu 2012 sta priložena.

Prireditev »IZBIRAMO ŠPORTNIKA LETA« bo predvidoma 30. januarja 2013 ob 18.00 uri v Športni dvorani Tabor.

Vabila za prireditev boste prejeli naknadno.

Celotni dopis in obrazci so v prilogi.

Športni pozdrav!   

Direktor Urada za šport                                                                                   Predsednik
Gregor ŽMAK                                                                                        Športne zveze Maribor
                                                                                                                prof. dr. Alojz Križman


Na osnovi 73. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM ter 7. in 8. člena poslovnika o delu Komisije za priznanja pri Športni zvezi Maribor, pozivamo vse športne in druge organizacije ter posameznike, da podajo predloge za podelitev

CIZLJEVE PLAKETE ZA LETO 2012 kot najvišjega športnega  priznanja za delo na področju športa v občini Maribor.

Pogoji za podelitev priznanj – Cizljevih plaket športnim delavcem in športnikom:

 • osvojena medalja na  OI, SP in EP v članskih kategorijah;
 • izjemno uspešno dolgoletno organizacijsko delo pri razvijanju športa;
 • uspešno dolgoletno delo pri športni vzgoji;

Predloge s kratkim življenjepisom predlaganih ter z zgoščeno in konkretizirano utemeljitvijo, predlagatelji pošljejo na obrazcih, ki so priloga tega dopisa na naslov: ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR do 15. januarja  2013.

Obrazec za Cizljeve plakete za leto 2012 je priložen.

Športni pozdrav!

         Predsednik                                                                                       Direktor Urada za šport
Športne zveze Maribor                                                                                 Gregor ŽMAK 
prof. dr. Alojz Križman  

29.11.2012

Oddelek za boj proti dopingu pri Olimpijskem komiteju Slovenije-združenju športnih zvez

Vabi na 4. Protidopinško konferenco
Kdaj: v torek, dne 04. decembra 2012 ob 15,00 uri,
Kje: v sejni dvorani družbe Petrol, Dunajska cesta 48 v Ljubljani.

Več informacij o konferenci je v prilogah:

15.10.2012

Slovensko olimpijsko gibanje je bilo uradno ustanovljeno 15. oktobra 1991, na ta dan pa praznujemo obletnico ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Tedaj smo prvič v zgodovini naroda dobili možnost in pravico, da v okviru največjega svetovnega športnega tekmovanja naši športniki nastopajo pod svojo zastavo. Uspešna športna pot mlade države je v mednarodnih športnih arenah zarisala izjemno sled, ki nam jo lahko zavidajo tudi številčno večji narodi.

Vendar odraz športne tradicije in kulture naroda niso zgolj uspehi naših vrhunskih športnikov, ker to zajema tudi odnos ljudi do gibanja in športa, ki naj ga svojim sposobnostim in možnostim primerno goji vsak prebivalec naše države.

Da bi vsakodnevno gibanje in šport v vseh njegovih pojavnih oblikah še bolj približali ljudem vseh generacij in jih spodbudili, da se vključijo v različne oblike vadbe in športnih aktivnosti, smo se odločili da, organiziramo Slovenski dan športa – dan odprtih vrat.

Vabljeni vsi ljubitelji športa in tudi tisti, ki menite, da bi to lahko postali, da se nam pridružite.

RAZPIS

Projekt, ki sta ga prvič organizirala OKS-ZŠZ in Društvo športnih novinarjev Slovenije v leta 2009, je namenjen povezovanju izvajalcev športnorekreativnih programov, upravljavcev in lastnikov športnih objektov ter medijev. Naš skupni cilj je povečati športno aktivnost Slovencev in prispevati k uravnoteženosti medijske podobe športa – opozoriti na dejstvo, da šport ni samo vrhunski šport.

K SODELOVANJU VABIMO

A: Lastnike in upravljavce športnih objektov: lokalne skupnosti, zasebniki, društva

B: Izvajalce športnih programov: društva, zasebniki, javne ustanove

Vsi, ki se bodo pridružili pobudi in 15. oktobra 2012 omogočili vsem zainteresiranim možnost brezplačnega sodelovanja v športnih programih in/ali uporabe športnih objektov, bodo imeli možnost obveščanja javnosti preko medijske podpore tako na nacionalni kot tudi na regionalni in lokalni ravni. Pripravljeni bodo tudi plakati, ki bodo razdeljeni vsem izvajalcem programov za potrebe obveščanja javnosti o konkretnih programih v lokalnem okolju. Distribucija bo zagotovljena preko mreže regijskih pisarn OKS-ZŠZ.

KAKO SODELOVATI?

Če želite ponuditi 15. oktobra 2012 vsem zainteresiranim brezplačno na razpolago svoje športne objekte, njihovo uporabo ali organizirane vodene oglede, oziroma predstaviti vadbo in svoje športne programe, lahko vpišete svojo prireditev ali vadbo v portal OKS-ZŠZ, namenjen brezplačnemu vpisu in posredovanju podatkov o športnorekreativnih programih v Sloveniji www.migajznami.si  s pripisom  - DAN ODPRIH VRAT v naslovu dogodka.

V primeru, da želite opozoriti javnost v svojih lokalnih okoljih tudi s plakati, lahko to sporočite na elektronski naslov zdenka.virant@olympic.si do 1. oktobra 2012. Na voljo je 5 plakatov za posameznega ponudnika in lahko jih boste prevzeli v vam najbližji regijski pisarni OKS-ZŠZ. Kontaktni podatki regijskih pisarn so na voljo na portalu www.migajznami.si oz. www.olympic.si.

Društvo športnih novinarjev Slovenije,                              Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
Predsednik: Jože Zidar                                                                      Predsednik: Janez Kocijančič                                                        

Za Regijsko pisarno MARIBOR lahko svoje športne prireditve in vadbe pošljete na elektronski naslov info.szmaribor@gmail.com ali franjo.izlakar@maribor.si. ali pa jih sami vpišete na naslovu: www.migajznami.si

16.03.2012

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila s strani podjetja Orbico (distributer izdelkov P&G), podana pobuda da se v sodelovanju s podjetjem Engrotuš d.d., športnim društvom v Sloveniji dodeliti sredstva v skupnem znesku 30.000 EUR za nakup športe opreme in rekvizitov.

Akcija, ki je poimenovana »Podpiramo mlade športnike«, je namenjena društvom, ki se bodo odzvala in bodo na koncu tudi izbrana. Delujejo pa na področju športa otrok in mladih.

Ker želimo, da gredo sredstva v društva, ki izvajajo programe športa otrok in mladih, nimajo zadosti sredstev za nakup nove opreme in rekvizitov in so povezana z nacionalnimi športnimi zvezami, smo predlagali, da seznam društev pripravite na nacionalnih športnih zvezah.

Kontaktna oseba za dodatne informacije s strani OKS je gospod Aleš Šolar, ales.solar@olympic.si. Kontaktne osebe s strani organizatorja akcije pa so gospa Lara Domio, lara.domio@amis.net, gospa Katja Pavlica, katja.pavlica@orbico.si in gospa Urška Gabrič, urska.gabric@orbico.si.

Seznam društev lahko posredujete po e pošti na navedene naslove elektronske pošte kontaktnih oseb do vključno 16. aprila 2012.
Več informacij je v prilogi:

Strani

GIBAJ MARIBOR

V mestu ob Dravi bomo odslej še bolj predani gibanju. Na pobudo Športne zveze Maribor je nastal projekt, s katerim želimo narediti korak naprej pri promociji rekreativnega in množično-športnega dogajanje. Gibaj Maribor je iniciativa, katere namen je ljudi navdušiti nad zdravim aktivnim življenjskim slogom in še bolj pritegniti lokalno in širše prebivalstvo k udeležbi na športno rekreativnih dogodkih v našem mestu. Na strani www.gibajmaribor.si boste tako našli vse lokalne športne dogodke, namenjene rekreativcem in ljubiteljskim športnikom. 

Obiščite spletno stran >> www.gibajmaribor.si

Sledite nam

E-novice

Bodite obveščeni o športnih dogodkih na mariborskem območju. Prijavite se na e-novice.