Regijska pisarna Maribor

Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez

www.olympic.si
 
 

 

30.03.2018 do 15.04.2018

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez objavlja razpis za projekt Mini olimpijada 2018. Projekt, ki se v organizaciji OKS-ZŠZ izvaja že dobrih 13 let, je v tem času dosegel zavidanja vredno razširjenost in popularizacijo.

V preteklem letu se ga je udeležilo več kot 10.000 otrok na več kot 30 lokacijah v izvedbi lokalnih športnih zvez, klubov in društev. Pomembno vlogo pri izvedbi posameznih dogodkov so opravile tudi regijske pisarne OKS-ZŠZ.  

Letos se bo v projektu namenilo še več pozornosti povezovanju med različnimi deležniki (posameznimi šolami, vrtci, podružnicami, športnimi klubi, društvi) z namenom povečati njihovo število in s tem omogočiti še boljšo medsebojno komunikacijo, mreženje in izmenjavo različnih izkušenj, mnenj in pogledov. Na izbranih dogodkih bo Zavod za šport PR Planica izvedel tudi športni izziv, s katerim bo predstavljal svoje programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan.

OKS-ZŠZ vsem zainteresiranim organizacijam, ki se v projekt vključujejo kot izvajalci, zagotavlja vsebinsko in finančno podporo (glede na objavljene kriterije in razpoložljiva sredstva) z namenom izpeljati vrhunski, športno-zabavni dogodek za najmlajše in njihove malce starejše vrstnike.

Ob tej priložnosti so vse športne organizacije vabljene, da glede prijave na razpis pišejo na e-naslov sportzavse@olympic.si. Razpis se zaključi 15. aprila 2018.

Povezava na OKS, kjer je objavljen razpis: http://www.olympic.si/novica/669

17.01.2018

Predstavitev bo v četrtek, 1. 2. 2018 ob 12. uri, v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (Upravna stolpnica BTC d.d.).

Predstavitev je namenjena vsem potencialnim prijaviteljem programa Erasmus+ Šport. Predstavili vam bomo program in možnosti, ki vam jih ponuja razpis za leto 2018, ter primere dobre prakse.

Program:

-       Predstavitev razpisa Erasmus+ ŠPORT za leto 2018 (CMEPIUS)

-       Predstavitev izkušenj izvajanja projektov sofinanciranih s strani Erasmus + Šport (Aleš Šolar, OKS-ZŠZ)

-       Razprava in vprašanja

Predstavitev bo predvidoma trajala 2 uri.

Zaradi omejenega števila mest (45) vas vljudno prosimo, da se čim prej prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete na povezavi: PRIJAVA!

11.01.2018

Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez je poslal dopis v zvezi z  vnosom v register dejanskih lastnikov. Zakon določa, da morajo društva to obvezno urediti do 19.1.2018!

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/16) določa obveznost vpisa podatkov v register dejanskih lastnikov tudi za športna društva, in sicer morajo vsa športna društva v register dejanskih lastnikov, ki ga upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), do 19. 1. 2018 vpisati podatke, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v 45. členu. Ti podatki so:

a) Podatki o poslovnem subjektu:

- firma, naslov, sedež, matična in davčna številka ter datum vpisa poslovnega subjekta – za poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije,

- firma, naslov, sedež, davčna številka in datum vpisa v davčni register – za poslovne subjekte, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije.

b) Podatki o dejanskem lastniku (v primeru športnih društev je to fizična oseba, ki zastopa društvo, torej zakoniti zastopnik posameznega društva): osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, datum vpisa dejanskega lastnika v register.

Vpis podatkov v register dejanskih lastnikov se izvede preko spletnega portala AJPES, in sicer na naslednji spletni strani https://www.ajpes.si/eRDL.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez si je skupaj z Planinsko zvezo Slovenije, Športno unijo Slovenije in Taborniško zvezo Slovenije prizadeval, da bi AJPES podatke za športna društva avtomatsko prenesel iz Poslovnega registra Slovenije, a pri tem, žal, ni bil uspešen, zato mora sedaj vsako športno društvo svoje podatke v spletno aplikacijo AJPES-a vnesti samo in to, kot smo navedli zgoraj, do 19. 1. 2018.

To priložnost izkoriščamo tudi za to, da vam v priponki še enkrat pošljemo obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije, ki smo vam ju poslali že ob izteku leta 2016, in vas prosimo, da obrazca razpošljete vsem vašim članicam, te pa naprej svojim članom, da bi se na ta način lahko čim več posameznikov odločilo za namenitev dela njihove dohodnine za donacijo športnemu društvu.

Lep pozdrav z lepimi željami za leto 2018.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez

Blaž Perko, v. d. generalnega sekretarja