Republika Slovenija
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 52 00
T: (01) 478 46 00 (Kotnikova 38)
F: (01) 400 53 21
F: (01) 478 47 19 (Kotnikova 38)
E: gp.mizs(at)gov.si

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez

Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
T: + 386 1 230 60 00
F: + 386 1 230 60 20
E: info@olympic.si.si

Olimpijski komite Slovenije je bil ustanovljen 15. oktobra 1991 s podpisom OLIMPIJSKE LISTINE. Ustanovna skupščina je bila dobra dva meseca kasneje, 17. decembra 1991, na kateri je bil za predsednika izvoljen mag. Janez KOCIJANČIČ, za podpredsednika pa nosilec treh olimpijskih odličij, Miroslav CERAR. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je OKS začasno priznal 17. januarja 1992, s čimer so slovenski športniki dobili možnost in pravico, da na olimpijskih igrah nastopijo kot samostojna reprezentanca. Olimpijski komite Slovenije je bil v MOK polnopravno vključen 5. februarja 1992.

Fundacija za šport

Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana
T: (01) 236 25 22
F: (01) 236 25 23
E: info@fundacijazasport.org

Mestna občina Maribor - Urad za šport

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
T: (02) 230 04 70, (02) 230 04 71
F: (02) 230 04 75
E: sport@maribor.si

Zveza mariborskih športnih društev Branik

Mladinska ulica 29, 2000 Maribor
T: (02) 250 82 70, (02) 250 82 71, (02) 250 82 74
F: (02) 250 82 73
E: tadej.meznar@zveza-msdbranik.si

Zgodba najstarejšega slovenskega športnega društva je zgodba človeškega duha, čustev, dela in športnega zanosa, je zmaga upornosti, prepričanja, tovarištva in zaupanja. Storili smo, kar je bilo mogoče.

 

VisitPohorje.si

Pohorje se ponaša kot edino magmatsko metamorfno gorovje v Sloveniji in temu primerne so tudi ekološke značilnosti, izoblikovanost reliefa, vodovje in krajinske značilnosti. Na nepropustni kamninski podlagi se je izoblikoval značilen relief slemen in kopastih vrhov in najgostejši sistem površinskih voda v Sloveniji. Kompleksno geografsko sklenjeno območje Pohorje je pestro z naravno dediščino. Svojo izjemnost in posebnost kaže v planjah in šotnih barjih z jezeri, jamah v marmorju in tonalitu, najvišji slovenski smreki (Sgermova smreka), ostanku pragozda Šumik, nahajališčih magmatskih kamenin (marmor,tonalit,…)

E: info@rekreacija.si

Zavod za fair play in strpnost v športu

Cerkniška 5, 1000 Ljubljana
M: +386 (0)41 390 655
F: +386 (0)1 423 61 60
E: info@sportikus.org

Zavod za fair play in strpnost v športu je bil ustanovljen januarja leta 2001 na pobudo Hosta Milana z namenom opravljanja dejavnosti preučevanja, popularizacije, spodbujanja, izobraževanja, svetovanja in razvoja na podrocju etike športa ter spodbujanje in uvajanje novih vzgojno-izobraževalnih programov, prijemov, znanj in metod na podrocju športa, fair-playa in strpnosti v športu. Zavod ima svoj znak: Sportikus.

Zavod za šport RS Planica

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana http://www.zsrs-planica.si/
T: +386 (0)1 434 23 90
F: +386 (0)1 434 23 92
E: info@sport.si www.zsrs-planica.si

InfoSport - povezujemo vas s športom

Dunajska 22, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 434 23 90

info@infosport.si