Maribor
16.12.2019

Spoštovani!

Tudi letos bomo na razpis prijavili programe brezplačne vadbe Gibaj Maribor. V prilogi te novice najdete prijavni obrazec. Preden se odločite za prijavo vas prosim, da upoštevate naslednje pogoje:
- vadbo mora izvajati strokovno usposobljen ali izobražen kader (strokovna usposobljenost - licenca ali primerna strokovna izobrazba (v skladu z Zakonom o športu) - dokazilo priložite k prijavi
- program se mora izvajati v obsegu najmanj 45 ur v letnem obsegu (v tem obsegu bo tudi financiran)
- k prijavi priložite tudi pogodbo s strani upravljalca objekta in tisti ki izvajate vadbo v Javnih športnih objektih tudi urnik
- program je namenjen brezplačni vadbi odraslih

Izbrali bomo 15 programov, ki bodo ustrezali kriterijem.

Prijave zbiramo do 20.12.2019.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na maja.bezjak@szm.si ali na 041 943 693.