Datum: 
11/12/2013

Urad za šport in Športna zveza Maribor bosta podelila priznanja za dosežene rezultate v letu 2013 najboljšim športnikom, športnicam, ekipam in trenerjem.

Pogoji za podelitev priznanja so:

 • da športnik nastopa za matični klub, s sedežem v MOM, na uradnem mednarodnem ali nacionalnem tekmovanju. Kot član državne reprezentance je dolžan športnik nastopiti tudi za matični klub;
 • da predlog za priznanja potrdi Športna zveza Maribor;
 • da predlog za priznanja potrdi Športna zveza Maribor;
 • da so nastopali kot člani članske državne A-reprezentance na uradnih mednarodnih tekmah;
 • da so osvojili naslov članskih državnih prvakov posamezno ali ekipno;
 • da so nastopali kot mladinski ali kadetski reprezentanti Slovenije na evropskem ali svetovnem prvenstvu;
 • da so nastopali na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno organizirana kot enotna državna prvenstva Slovenije, in da krovno organizacijo priznava MOK;
 • da se upoštevajo rezultati doseženi med 1. januarjem in 31. decembrom.
 • da se športnico oz. športnika izbira na podlagi vrednotenja športnih rezultatov, ki so doseženi v mednarodnih in nacionalnih merilih. Tekmovalni dosežki so razvrščeni v 4 vrednostne razrede.

Prireditev »IZBIRAMO ŠPORTNIKA LETA« bo predvidoma 22. januarja 2014 ob 18.00 uri.

Vabila za prireditev boste prejeli naknadno.

Celotni dopis in obrazca sta v prilogi.

Športni pozdrav!                                                                                 

                   Predsednik                                                                                        Po pooblastilu
           Športne zveze Maribor                                                                        Simon Mihalina, prof.
               Uroš Lovrenčič                                                                                Vodja Urada za šport


Na osnovi 73. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM ter 7. in 8. člena poslovnika o delu Komisije za priznanja pri Športni zvezi Maribor, pozivamo vse športne in druge organizacije ter posameznike, da podajo predloge za podelitev

CIZLJEVE PLAKETE ZA LETO 2013 kot najvišjega športnega  priznanja za delo na področju športa v občini Maribor.

1.       Pogoji za podelitev priznanj – Cizljevih plaket športnim delavcem in športnikom:

 • osvojena medalja na  OI, SP in EP v članskih kategorijah;
 • izjemno uspešno dolgoletno organizacijsko delo pri razvijanju športa;
 • uspešno dolgoletno delo pri športni vzgoji;

Predloge s kratkim življenjepisom predlaganih ter z zgoščeno in konkretizirano utemeljitvijo, predlagatelji pošljejo na obrazcih, ki so priloga tega dopisa na naslov: Urad za šport, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR do 3. januarja  2014.

Obrazec je v prilogi.

Športni pozdrav!

         Predsednik                                                                                            Po pooblastilu
Športne zveze Maribor                                                                              Simon Mihalina, prof.
     Uroš Lovrenčič                                                                                   Vodja Urada za šport