Dobitniki Cizljevih plaket za obdobje 1980 - 2017

2017

Vili Vindiš (Taborništvo)
Marjan Peter Auguštin (Boks)
Rudolf Majcen (Aikido)

2016

Bojan Struger (Smučarski kros)
Borut Planinšič (Športno novinarstvo)
Delija Šačiri (Planinstvo)
Jan Čreslovnik (Taekwondo)
Marjanca Karmel (Taborništvo)

2015

Žan Luka Zelko (Jadranje)
Darko Vujčič (Ju-jitsu)
Bruno Najdič (Odbojka)
Maja Šarac (Plavanje)
Silvester Lipošek (Plavanje)
Božo Kumperščak Bojan (Taborništvo)

2014

Iztok Ciglarič (Atletika)
Maks Ferš (Balinanje)
Milan Borko (Ju-jitsu)
Borut Jarc (Nogomet)
Milan Lovrenčič (Rafting)
Anica Špendl (DTV Partizan)
Herman Novak (Telesno kulturna organizacija)

2013

Darko Saje (Judo)
Mirislav Damjanović (Karate)
Franc Cipot (Nogomet)
Silvo Krebs (Šah)
Franc Simonič (Šah)
Branko Bohak (Športni ples)
Alenka Bohak (Športni ples)
Urška Rubin (Športni ples)
Zoran Milovanovič (Športno novinarstvo)

2012

Tatjana Ljubič Majcen (Invalidski šport)
Karl Kelc (Ju-jitsu)
Gregor Stračanek (Kickboxing)
Zvonko Zečevič (Kickboxing)
Teobald Pajnik (Odbojka)
Filip Flisar (Smučarski kros)
Marja Miklič (Športna gimnastika)
Ivan Trajkovič (Taekwondo)

2011

Igor Ćosić (Kegljanje)
Sandi Sajko (Kegljanje)
Ervin Vidovič (Nogomet)
Miroslav Smerdu (Plavanje)
Vojko Debevc (Alpsko smučanje)
Žarko Dragšič (Taborništvo)
Igor Košak (Tenis)
Darko Golob (Veslanje)

2010

Herman Hari (Invalidski šport)
Sergej Ravnikar (Košarka)
Dušan Jaunik (Alpsko smučanje)
Andrej Rečnik (Alpsko smučanje)
Nuša Rajher (Taekwondo)
Danica Vešnar (DTV Partizan)
Jože Kalšek (MŠD Branik)

2009

Raner Božo (Judo)
Milan Kovačič (DTV Partizan)
prof. Marjan Kosi (Športna zveza Maribor)

2008

Mitja Gornik (Kegljanje)
Teodor Štebih (Namizni tenis)
George Mohr (Šah)
Robert Bobanec (Taborništvo)
Ivica Kolarić (Taekwondo)
Ivan Ravnjak (DTV Partizan)

2007

Silvin Vesenjak (Avto-moto)
Franc Virtič (Šah)
Toni Piletič (Športna gimnastika)

2006

Alojz Vollmaier (Invalidski šport)
Mladen Kutnjak (Karate)
Mladen Pavlin (Kickboxing)
Mirko Milovančevič (Namizni tenis)
Vladimir Šedivy (Odbojka)
Zalka Polegek (Športna gimnastika)
Cvetko Horst (Taborništvo)

2005

Terezija Požeg (Invalidski šport)
Miran Fišer (Športna gimnastika)
Marija Bratina (DTV Partizan)
mag. Rudi Bračič, prof (Športna zveza Maribor)

2004

Blažič Rudolf (Judo)
Srečko Lipovnik (Kolesarstvo)
Danilo Klinger (Namizni tenis)
Branko Vranič (Nogomet)
Benjamin Brecelj (Nogomet)
Gogič Mladen (Odbojka)
Blaž Medvešek (Plavanje)
Franc Grabner (DTV Partizan)
Franjo Kozar (Športni ples)

2003

Milan Grah (Kickboxing)
Peter Penko (Košarka)
Slavko Kovačič (Nogomet)
Zlatibor Krajnčič (Odbojka)
Filip Gartner (Alpsko smučanje)
Štefka Šulek (DTV Partizan)
dr. medicine Miran Peče (Športna zveza Maribor)
Karl Turk, dr. medicine (Športna zveza Maribor)

2002

Zdravko Simenčič (Kegljanje)
Slavko Šega (Taekwondo)
Mima Jaušovec (Tenis)
Rok Kolander (Veslanje)
Matej Prelog (Veslanje)
Edvard Kiker (DTV Partizan)
Miran Pernarčič (DTV Partizan)

2001

Primož Debenak (Karate)
Franc Konig (Karate)
Boško Marinič (Košarka)
Valter Pristovnik (Namizni tenis)
Jakob Trebše (Športna gimnastika)

2000

Peter Pečovnik (Kegljanje)
Igor Tratnik (Kolesarstvo)
Rudolf Štern (Namizni tenis)
Vilibald Pavc (Nogomet)
Drago Rečnik (Alpsko smučanje)
Franjo Lavrenčič (Strelstvo)
Borut Cerkvenič (Taborništvo)
Jože Najdič (ŽŠD Maribor)

1999

Ljubo Javoršek (Karate)
Branko Rokavec (Kolesarstvo)
Leopold Polegek (Nogomet)
Bojan Prašnikar (Nogomet)
Herbert Jurič (Alpsko smučanje)
Valter Valenčak (Strelstvo)
Rajko Borko (Taekwondo)
Jožica Odlak (DTV Partizan)
Peter Jelen (DTV Partizan)

1998

Franc Šušterič (Kegljanje)
Miroslav Blažič (Odbojka)
Leopold Gusel (Šah)
Drago Šoštarič (Športna gimnastika)
Ivan Kralj (Veslanje)
dr. Alojz Križman (MŠD Branik)

1997

dr. Borut Gorišek (Konjeništvo)
Marjan Kožuh (Alpsko smučanje)
Ivan Hercog (Taborništvo)
Aleš Zemljič (Taekwondo)
Ernest Preac (Športna zveza Maribor)
Stanko Tadina (Športna zveza Maribor)

1996

Zvonko Plohl (Namizni tenis)
Janko Šarman (Odbojka)
Edi Dolinšek (Odbojka)
Štefan Krajnc (Strelstvo)
Peter Krajnc (Šah)
Tomaž Barada (Taekwondo)
Marjan Pilih (Taekwondo)
Albin Šuštar (DTV Partizan)
Janko Adanič (DTV Partizan)

1995

Marko Lukič (Alpinizem)
Sabina Hmelina (Invalidski šport)
Vinko Mandl (Kegljanje)
Aleksander Novak (Kolesarstvo)
Franc Kralj (Letalstvo)
Svetozar Krstič (Odbojka)
Smiljan Guzelj (Alpsko smučanje)
dr. Vojko Musil (Šah)
Jože Lakota (Taborništvo)
Jože Antolinc (ŽŠD Maribor)
Marjan Lah (DTV Partizan)

1994

Alojz Greif (Avto-moto)
Rajko Rojs (Gorska reševalna služba)
Štefan Šprogar (Jadranje)
Martin Frece (Kegljanje)
Franjo Petelinšek (Kolesarstvo)
Anton Kunst (Nogomet)
Vojko Lah (Potapljaštvo)
Katja Koren (Alpsko smučanje)
Avgust Majerič (Šah)
Janez Šauperl (Taborništvo)
Andrej Mesarič (Tenis)

1993

Franjo Izlakar (Invalidski šport)
Mirko Novak (Kegljanje)
Bojan Pihlar (Kegljanje)
Stanko Nareks (Kegljanje)
Ivan Kebrič (Namizni tenis)
Boris Vidic (Nogomet)
Jože Mikunda (Šah)
Jana Kramberger (Veslanje)
Stanko Podgoršek (ŽŠD Maribor)
Konrad Vnuk (DTV Partizan)
Martin Dover (MŠD Branik)

1992

Franc Kirbiš (Kegljanje)
Oto Blaznik (Nogomet)
Franc Vogelnik (Planinstvo)
Janko Fošner (Strelstvo)
Damjan Kolar (Šah)
Emil Žurman (ŽŠD Maribor)
Milan Hrastovec (DTV Partizan)
dr. Jože Vauhnik (MŠD Branik)
Borivoj Ferš (Športno novinarstvo)

1991

Ivan Markež (Atletika)
Milko Janežič (Hokej)
Ernest Šmid (Invalidski šport)
Hary Steržay (Kegljanje)
Pajica Skorobrijin (Nogomet)
Milan Cilenšek (Planinstvo)
Ivan Sevčnikar (Alpsko smučanje)
Bogdan Rečnik (Smučanje - tek na smučeh)
dr. Valter Doleček (Tenis)
Jože Jagodnik (ŽŠD Maribor)
Franc Horvat (DTV Partizan)
Oto Ledinek (Sindikalni šport)
Andrej Lešnik (Športna zveza Maribor)

1990

Jože Kolman (Avto-moto)
Oto Mithans (Judo)
Boris Godina (Nogomet)
Peter Greif (Odbojka)
Tone Bende (Planinstvo)
Miro Marušič (Planinstvo)
Jože Hajnrih (Veslanje)
Mirko Žerjav (DTV Partizan)
Edi Platovšek (Športna zveza Maribor)
Peter Kancler (Športno novinarstvo)

1989

Ljubo Novak (Atletika)
Bogomir Cerinšek (Judo)
Zmago Šauperl (Judo)
Gregor Ignatijev (DTV Partizan)
Ivan Ignatijev (DTV Partizan)
Viktor Kozel (DTV Partizan)
Jože Merkuš (DTV Partizan)

1988

Branko Plakolm (Avto-moto)
Bernard Štromajer (Košarka)
Vinko Donko (Nogomet)
Anton Mirkovič (Plavanje)
Drago Mlaker (Tenis)
Rado Bravc (DTV Partizan)
Franci Rebernak (DTV Partizan)
Franc Sinič (DTV Partizan)
Milan Holc (Sindikalni šport)
Alojz Fošnarič (Telesno kulturna organizacija)
Ljubo Moran (Telesno kulturna organizacija)

1987

Mirko Rebernik (Avto-moto)
Ivan Špurej (Avto-moto)
Franci Mrcina (Invalidski šport)
Milan Amer (Kegljanje)
Vili Dvoršak (Košarka)
Velibor Frelih (Košarka)
Cveto Frank (Namizni tenis)
Marjan Cvikl (Nogomet)
Marjan Bezjak (Odbojka)
Pavle Radšel (Plavanje)
Peter Sušnik (Plavanje)
Leopold Kokol (Alpsko smučanje)
Marjan Pečarič (Alpsko smučanje)
dr. Dolfe Rajtmajer (Alpsko smučanje)
Mirko Sitar (Alpsko smučanje)
Rastislav Novačan (Šah)
Janez Malnarič (Športna gimnastika)
Erik Aleš (DTV Partizan)
Ivan Dajčman (DTV Partizan)
Danilo Florenin (DTV Partizan)
Ernest Trinko (DTV Partizan)
Franc Hvalec (MŠD Branik)
Herman Sevšek (MŠD Branik)
Marjan Logar (Telesno kulturna organizacija)

1986

Jože Matuš (Kegljanje)
Ivo Kramberger (Kolesarstvo)
Stane Razgoršek (Košarka)
Adolf Cehtelj (Nogomet)
Srečko Koren (Nogomet)
Tone Ule (Odbojka)
Tone Božič (Plavanje)
Bruno Skodič (Strelstvo)
Milan Kabaj (Športna zveza Maribor)
Tomo Lešnik (Telesno kulturna organizacija)

1985

Pavla Peitler (Atletika)
Dragan Petkovič (Košarka)
Jože Duh (Nogomet)
Franc Petermanec (Odbojka)
Branko Kukovec (Rokomet)
Vlado Koren (ŽŠD Maribor)
Vojko Meršnik (DTV Partizan)
dr. Peter Glavič (DTV Partizan)
Drago Zagorac (Sindikalni šport)
Dragan Trifunovič (Šport v JLA)
mag. Lojze Fridl (Športna zveza Maribor)

1984

Janez Kravarič (Atletika)
Erik Tetičkovič (Avto-moto)
Ivan Kavs (Kegljanje)
Zlatko Kaiser (Košarka)
Drago Lešnik (Košarka)
Jože Kirbiš (Nogomet)
Hilda Štern (Nogomet)
Tone Sršen (Odbojka)
Alfred Dvoršak (Odbojka)
Stojan Puc (Šah)
Anton Garneš (DTV Partizan)
Leopold Krajnčič (DTV Partizan)
Ivan Lašič (Sindikalni šport)

1983

Mirko Hrovatin (Atletika)
Vlado Skerbinjek (Odbojka)
Fredi Reicher (Tenis)
Ernest Veber (ŽŠD Maribor)
Julijana Fišer (DTV Partizan)
Beno Novak (DTV Partizan)
dr. Matjaž Mulej (Telesno kulturna organizacija)

1982

Alojz Horvat (Atletika)
Milan Lorenci (Atletika)
Stanko Šmirmaul (Avto-moto)
Jože Novačan (Šah)
Niko Vrabl (Judo)
Bogomir Gomolj (Kegljanje)
Marija Nagy (Kegljanje)
Adam Petrovič (Rokomet)
Dušan Senčar (Alpsko smučanje)
Dušan Šober (Alpsko smučanje)
Slavko Kobal (ŽŠD Maribor)
dr. Stane Proje (DTV Partizan)

1981

Franc Fingušt (Avto-moto)
Lojze Fajdiga (Kolesarstvo)
Tone Vončina (Košarka)
Branko Matijevič (Namizni tenis)
Milan Primec (Odbojka)
Pavel Kandus (Rokomet)
Metod Sušnik (Strelstvo)
Ivan Stavbar (DTV Partizan)

1980

Breda Lorenci (Atletika)
Miro Steržaj (Kegljanje)
Karlo Jančič (Nogomet)
Franci Čop (Alpsko smučanje)
Tone Vogrinec (Alpsko smučanje)
Jože Raišp (Smučanje - tek na smučeh)
Fišer Jože (Šah)
Vitomir Cilenšek (DTV Partizan)
Jožica Kabaj (DTV Partizan)
Marijan Mate (DTV Partizan)
Milko Pušauer (DTV Partizan)
Jože Zadnik (DTV Partizan)
Mirko Fajdiga (MŠD Branik)
Dušan Vodeb (MŠD Branik)
Maks Kitek (Sindikalni šport)
Franc Podpečan (Športna zveza Maribor)
Zdeno Vahtar (Športno novinarstvo)
Drago Čebular (ZTKO Maribor)

Alpsko smučanje

1. Franci Čop (1980)  2. Tone Vogrinec (1980)  3. Dušan Senčar (1982)  4. Dušan Šober (1982)  5. Leopold Kokol (1987)  6. Marjan Pečarič (1987)  7. dr. Dolfe Rajtmajer (1987)  8. Mirko Sitar (1987)  9. Ivan Sevčnikar (1991)  10. Katja Koren (1994)  11. Smiljan Guzelj (1995)  12. Marjan Kožuh (1997)  13. Herbert Jurič (1999)  14. Drago Rečnik (2000)  15. Filip Gartner (2003)  16. Dušan Jaunik (2010)  17. Andrej Rečnik (2010)  18. Vojko Debevc (2011)  

Plavanje

1. Tone Božič (1986)  2. Pavle Radšel (1987)  3. Peter Sušnik (1987)  4. Anton Mirkovič (1988)  5. Blaž Medvešek (2004)  6. Miroslav Smerdu (2011)  7. Maja Šarac (2015)  8. Silvester Lipošek (2015)  

Veslanje

1. Jože Hajnrih (1990)  2. Jana Kramberger (1993)  3. Ivan Kralj (1998)  4. Rok Kolander (2002)  5. Matej Prelog (2002)  6. Darko Golob (2011)  

Atletika

1. Breda Lorenci (1980)  2. Alojz Horvat (1982)  3. Milan Lorenci (1982)  4. Mirko Hrovatin (1983)  5. Janez Kravarič (1984)  6. Pavla Peitler (1985)  7. Ivan Markež (1991)  8. Ljubo Novak (1989)  9. Iztok Ciglarič (2014)  

Jadranje

1. Štefan Šprogar (1994)  2. Žan Luka Zelko (2015)  

Tenis

1. Fredi Reicher (1983)  2. Drago Mlaker (1988)  3. dr. Valter Doleček (1991)  4. Andrej Mesarič (1994)  5. Mima Jaušovec (2002)  6. Igor Košak (2011)  

Taekwondo

1. Jan Čreslovnik (2016)  2. Tomaž Barada (1996)  3. Marjan Pilih (1996)  4. Aleš Zemljič (1997)  5. Rajko Borko (1999)  6. Slavko Šega (2002)  7. Ivica Kolarić (2008)  8. Nuša Rajher (2010)  9. Ivan Trajkovič (2012)  

Aikido

1. Rudolf Majcen (2017)  

Alpinizem

1. Marko Lukič (1995)  

Avto-moto

1. Franc Fingušt (1981)  2. Stanko Šmirmaul (1982)  3. Erik Tetičkovič (1984)  4. Mirko Rebernik (1987)  5. Ivan Špurej (1987)  6. Branko Plakolm (1988)  7. Jože Kolman (1990)  8. Alojz Greif (1994)  9. Silvin Vesenjak (2007)  

Balinanje

1. Maks Ferš (2014)  

Košarka

1. Tone Vončina (1981)  2. Zlatko Kaiser (1984)  3. Drago Lešnik (1984)  4. Dragan Petkovič (1985)  5. Stane Razgoršek (1986)  6. Vili Dvoršak (1987)  7. Velibor Frelih (1987)  8. Bernard Štromajer (1988)  9. Boško Marinič (2001)  10. Peter Penko (2003)  11. Sergej Ravnikar (2010)  

Boks

1. Marjan Peter Auguštin (2017)  

Judo

1. Niko Vrabl (1982)  2. Bogomir Cerinšek (1989)  3. Zmago Šauperl (1989)  4. Oto Mithans (1990)  5. Blažič Rudolf (2004)  6. Raner Božo (2009)  7. Darko Saje (2013)  

Ju-jitsu

1. Karl Kelc (2012)  2. Milan Borko (2014)  3. Darko Vujčič (2015)  

Karate

1. Ljubo Javoršek (1999)  2. Primož Debenak (2001)  3. Franc Konig (2001)  4. Mladen Kutnjak (2006)  5. Mirislav Damjanović (2013)  

Kegljanje

1. Miro Steržaj (1980)  2. Bogomir Gomolj (1982)  3. Marija Nagy (1982)  4. Ivan Kavs (1984)  5. Jože Matuš (1986)  6. Milan Amer (1987)  7. Hary Steržay (1991)  8. Franc Kirbiš (1992)  9. Mirko Novak (1993)  10. Bojan Pihlar (1993)  11. Stanko Nareks (1993)  12. Martin Frece (1994)  13. Vinko Mandl (1995)  14. Franc Šušterič (1998)  15. Peter Pečovnik (2000)  16. Zdravko Simenčič (2002)  17. Mitja Gornik (2008)  18. Igor Ćosić (2011)  19. Sandi Sajko (2011)  

Kickboxing

1. Milan Grah (2003)  2. Mladen Pavlin (2006)  3. Gregor Stračanek (2012)  4. Zvonko Zečevič (2012)  

Konjeništvo

1. dr. Borut Gorišek (1997)  

Letalstvo

1. Franc Kralj (1995)  

Namizni tenis

1. Branko Matijevič (1981)  2. Cveto Frank (1987)  3. Ivan Kebrič (1993)  4. Zvonko Plohl (1996)  5. Rudolf Štern (2000)  6. Valter Pristovnik (2001)  7. Danilo Klinger (2004)  8. Mirko Milovančevič (2006)  9. Teodor Štebih (2008)  

Potapljaštvo

1. Vojko Lah (1994)  

Rafting

1. Milan Lovrenčič (2014)  

Smučarski kros

1. Bojan Struger (2016)  2. Filip Flisar (2012)  

Smučanje - tek na smučeh

1. Jože Raišp (1980)  2. Bogdan Rečnik (1991)  

Strelstvo

1. Metod Sušnik (1981)  2. Bruno Skodič (1986)  3. Janko Fošner (1992)  4. Štefan Krajnc (1996)  5. Valter Valenčak (1999)  6. Franjo Lavrenčič (2000)  

Šah

1. Jože Novačan (1982)  2. Fišer Jože (1980)  3. Stojan Puc (1984)  4. Rastislav Novačan (1987)  5. Damjan Kolar (1992)  6. Jože Mikunda (1993)  7. Avgust Majerič (1994)  8. dr. Vojko Musil (1995)  9. Peter Krajnc (1996)  10. Leopold Gusel (1998)  11. Franc Virtič (2007)  12. George Mohr (2008)  13. Silvo Krebs (2013)  14. Franc Simonič (2013)  

Športna gimnastika

1. Janez Malnarič (1987)  2. Drago Šoštarič (1998)  3. Jakob Trebše (2001)  4. Miran Fišer (2005)  5. Zalka Polegek (2006)  6. Toni Piletič (2007)  7. Marja Miklič (2012)  

Hokej

1. Milko Janežič (1991)  

Nogomet

1. Karlo Jančič (1980)  2. Jože Kirbiš (1984)  3. Hilda Štern (1984)  4. Jože Duh (1985)  5. Adolf Cehtelj (1986)  6. Srečko Koren (1986)  7. Marjan Cvikl (1987)  8. Vinko Donko (1988)  9. Boris Godina (1990)  10. Pajica Skorobrijin (1991)  11. Oto Blaznik (1992)  12. Boris Vidic (1993)  13. Anton Kunst (1994)  14. Leopold Polegek (1999)  15. Bojan Prašnikar (1999)  16. Vilibald Pavc (2000)  17. Slavko Kovačič (2003)  18. Branko Vranič (2004)  19. Benjamin Brecelj (2004)  20. Ervin Vidovič (2011)  21. Franc Cipot (2013)  22. Borut Jarc (2014)  

Odbojka

1. Milan Primec (1981)  2. Vlado Skerbinjek (1983)  3. Tone Sršen (1984)  4. Alfred Dvoršak (1984)  5. Franc Petermanec (1985)  6. Tone Ule (1986)  7. Marjan Bezjak (1987)  8. Peter Greif (1990)  9. Svetozar Krstič (1995)  10. Janko Šarman (1996)  11. Edi Dolinšek (1996)  12. Miroslav Blažič (1998)  13. Zlatibor Krajnčič (2003)  14. Gogič Mladen (2004)  15. Vladimir Šedivy (2006)  16. Teobald Pajnik (2012)  17. Bruno Najdič (2015)  

Rokomet

1. Pavel Kandus (1981)  2. Adam Petrovič (1982)  3. Branko Kukovec (1985)  

Invalidski šport

1. Franci Mrcina (1987)  2. Ernest Šmid (1991)  3. Franjo Izlakar (1993)  4. Sabina Hmelina (1995)  5. Terezija Požeg (2005)  6. Alojz Vollmaier (2006)  7. Herman Hari (2010)  8. Tatjana Ljubič Majcen (2012)  

Kolesarstvo

1. Lojze Fajdiga (1981)  2. Ivo Kramberger (1986)  3. Franjo Petelinšek (1994)  4. Aleksander Novak (1995)  5. Branko Rokavec (1999)  6. Igor Tratnik (2000)  7. Srečko Lipovnik (2004)  

Telesno kulturna organizacija

1. dr. Matjaž Mulej (1983)  2. Tomo Lešnik (1986)  3. Marjan Logar (1987)  4. Alojz Fošnarič (1988)  5. Ljubo Moran (1988)  6. Herman Novak (2014)  

ZTKO Maribor

1. Drago Čebular (1980)  

Športno novinarstvo

1. Borut Planinšič (2016)  2. Zdeno Vahtar (1980)  3. Peter Kancler (1990)  4. Borivoj Ferš (1992)  5. Zoran Milovanovič (2013)  

Športni ples

1. Franjo Kozar (2004)  2. Branko Bohak (2013)  3. Alenka Bohak (2013)  4. Urška Rubin (2013)  

Športna zveza Maribor

1. Franc Podpečan (1980)  2. mag. Lojze Fridl (1985)  3. Milan Kabaj (1986)  4. Edi Platovšek (1990)  5. Andrej Lešnik (1991)  6. Ernest Preac (1997)  7. Stanko Tadina (1997)  8. dr. medicine Miran Peče (2003)  9. Karl Turk, dr. medicine (2003)  10. mag. Rudi Bračič, prof (2005)  11. prof. Marjan Kosi (2009)  

Šport v JLA

1. Dragan Trifunovič (1985)  

Sindikalni šport

1. Maks Kitek (1980)  2. Ivan Lašič (1984)  3. Drago Zagorac (1985)  4. Milan Holc (1988)  5. Oto Ledinek (1991)  

MŠD Branik

1. Mirko Fajdiga (1980)  2. Dušan Vodeb (1980)  3. Franc Hvalec (1987)  4. Herman Sevšek (1987)  5. dr. Jože Vauhnik (1992)  6. Martin Dover (1993)  7. dr. Alojz Križman (1998)  8. Jože Kalšek (2010)  

DTV Partizan

1. Vitomir Cilenšek (1980)  2. Jožica Kabaj (1980)  3. Marijan Mate (1980)  4. Milko Pušauer (1980)  5. Jože Zadnik (1980)  6. Ivan Stavbar (1981)  7. dr. Stane Proje (1982)  8. Julijana Fišer (1983)  9. Beno Novak (1983)  10. Anton Garneš (1984)  11. Leopold Krajnčič (1984)  12. Vojko Meršnik (1985)  13. dr. Peter Glavič (1985)  14. Erik Aleš (1987)  15. Ivan Dajčman (1987)  16. Danilo Florenin (1987)  17. Ernest Trinko (1987)  18. Rado Bravc (1988)  19. Franci Rebernak (1988)  20. Franc Sinič (1988)  21. Gregor Ignatijev (1989)  22. Ivan Ignatijev (1989)  23. Viktor Kozel (1989)  24. Jože Merkuš (1989)  25. Mirko Žerjav (1990)  26. Franc Horvat (1991)  27. Milan Hrastovec (1992)  28. Konrad Vnuk (1993)  29. Marjan Lah (1995)  30. Albin Šuštar (1996)  31. Janko Adanič (1996)  32. Jožica Odlak (1999)  33. Peter Jelen (1999)  34. Edvard Kiker (2002)  35. Miran Pernarčič (2002)  36. Štefka Šulek (2003)  37. Franc Grabner (2004)  38. Marija Bratina (2005)  39. Ivan Ravnjak (2008)  40. Milan Kovačič (2009)  41. Danica Vešnar (2010)  42. Anica Špendl (2014)  

ŽŠD Maribor

1. Slavko Kobal (1982)  2. Ernest Veber (1983)  3. Vlado Koren (1985)  4. Jože Jagodnik (1991)  5. Emil Žurman (1992)  6. Stanko Podgoršek (1993)  7. Jože Antolinc (1995)  8. Jože Najdič (2000)  

Taborništvo

1. Vili Vindiš (2017)  2. Marjanca Karmel (2016)  3. Janez Šauperl (1994)  4. Jože Lakota (1995)  5. Ivan Hercog (1997)  6. Borut Cerkvenič (2000)  7. Cvetko Horst (2006)  8. Robert Bobanec (2008)  9. Žarko Dragšič (2011)  10. Božo Kumperščak Bojan (2015)  

Planinstvo

1. Delija Šačiri (2016)  2. Tone Bende (1990)  3. Miro Marušič (1990)  4. Milan Cilenšek (1991)  5. Franc Vogelnik (1992)  

Gorska reševalna služba

1. Rajko Rojs (1994)  

Športna društva in organizacije

2017

AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK

2015

TENIŠKI KLUB BRANIK

2012

BALINARSKO DRUŠTVO ANGEL BESEDNJAK
KEGLJAŠKI KLUB LOKOMOTIVA

2011

OŠ LUDVIKA PLIBRŠKA
TEHNIČNA EKIPA ŠD STUDENCI
JUDO KLUB BRANIK BROKER

2010

SABLJAŠKI KLUB BRANIK MARIBOR

2009

DTV PARTIZAN JOCO ZAGERNIK

2007

ORG. ODBOR SKERBINJEKOVEGA MEMORIALA
ORGANIZACIJSKI ODBOR KOLESARSKIH MARATONOV OKOLI POHORJA

2006

ŠPORTNO DRUŠTVO RAZVANJE

2005

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA
STRELSKO DRUŠTO ELEKTRO MARIBOR

2004

NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.D.

2000

VESLAŠKO DRUŠTVO DE

1998

HOKEJSKI KLUB MARIBOR

1997

ZAVAROVALNICA MARIBOR

1995

NK MARIBOR – BRANIK

1994

KEGLJAŠKI KLUB KONSTRUKTOR
TENIŠKI KLUB ŽŠD

1992

AMD - PRIREDITVENI ODBOR
AMD - PRIREDITVENI ODBOR

1991

NAMIZNOTENIŠKI KLUB MARIBOR
SMUČARSKA ŠOLA POHORJE

1990

DTV PARTIZAN FRAM
I. GIMNAZIJA MARIBOR
II. GIMNAZIJA MARIBOR
ZTKO MARIBOR

1989

DTV PARTIZAN HOČE
KEGLJAŠKI KLUB INVALID

1988

SGP KONSTRUKTOR
STRELSKO DRUŠTVO I. POHORSKEGA BATALJONA

1987

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZLATE LISICE
SGP STAVBAR

1986

AMD OREHOVA VAS
AMD OREHOVA VAS
DO SLADKOGORSKA
DTV PARTIZAN ŠENTILJ
ŽŠD MARIBOR

1985

KOŠARKARSKI KLUB BRANIK
ODBOJKASKA ZVEZA MARIBOR
PLAVALNI KLUB JEKLO – BRANIK
RADIO MARIBOR

1984

DTV PARTIZAN ROGOZA
KEGLJAŠKI KLUB BRANIK
OOS KREDITNA BANKA
ŠPORTNO UREDNIŠTVO VEČERA

1983

ODBOJKARSKI KLUB PALOMA – BRANIK
STRELSKO DRUŠTVO FRANC LEŠNIK VUK
TVT BORIS KIDRIČ

1982

DTV MARIBOR CENTER
KONFERENCA OO ZSS TAM
KONJENIŠKI KLUB MARIBOR

1981

DO ELEKTROKOVINA
DO ELEKTROKOVINA
DTV PARTIZAN POBREŽJE
NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR
SMUČARSKI KLUB BRANIK

1980

DTV PARTIZAN STUDENCI
DTV PARTIZAN ŽELEZNIČAR
MŠD BRANIK
PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA
SVET ZA ŠPORT IN REKREACIJO PRI MS
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID

AMD OREHOVA VAS

AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK

AMD - PRIREDITVENI ODBOR

AMD OREHOVA VAS

BALINARSKO DRUŠTVO ANGEL BESEDNJAK

DO ELEKTROKOVINA

DO SLADKOGORSKA

DTV MARIBOR CENTER

DTV PARTIZAN FRAM

DTV PARTIZAN HOČE

DTV PARTIZAN JOCO ZAGERNIK

DTV PARTIZAN POBREŽJE

DTV PARTIZAN ROGOZA

DTV PARTIZAN STUDENCI

DTV PARTIZAN ŠENTILJ

DTV PARTIZAN ŽELEZNIČAR

HOKEJSKI KLUB MARIBOR

I. GIMNAZIJA MARIBOR

II. GIMNAZIJA MARIBOR

JUDO KLUB BRANIK BROKER

KEGLJAŠKI KLUB BRANIK

KEGLJAŠKI KLUB INVALID

KEGLJAŠKI KLUB KONSTRUKTOR

KEGLJAŠKI KLUB LOKOMOTIVA

KONFERENCA OO ZSS TAM

KONJENIŠKI KLUB MARIBOR

KOŠARKARSKI KLUB BRANIK

MŠD BRANIK

NAMIZNOTENIŠKI KLUB MARIBOR

NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.D.

NK MARIBOR – BRANIK

NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR

ODBOJKARSKI KLUB PALOMA – BRANIK

ODBOJKASKA ZVEZA MARIBOR

OOS KREDITNA BANKA

ORG. ODBOR SKERBINJEKOVEGA MEMORIALA

ORGANIZACIJSKI ODBOR KOLESARSKIH MARATONOV OKOLI POHORJA

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZLATE LISICE

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA

OŠ LUDVIKA PLIBRŠKA

PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA

PLAVALNI KLUB JEKLO – BRANIK

RADIO MARIBOR

SABLJAŠKI KLUB BRANIK MARIBOR

SGP KONSTRUKTOR

SGP STAVBAR

SMUČARSKA ŠOLA POHORJE

SMUČARSKI KLUB BRANIK

STRELSKO DRUŠTO ELEKTRO MARIBOR

STRELSKO DRUŠTVO FRANC LEŠNIK VUK

STRELSKO DRUŠTVO I. POHORSKEGA BATALJONA

SVET ZA ŠPORT IN REKREACIJO PRI MS

TEHNIČNA EKIPA ŠD STUDENCI

TENIŠKI KLUB BRANIK

TENIŠKI KLUB ŽŠD

TVT BORIS KIDRIČ

VESLAŠKO DRUŠTVO DE

ZAVAROVALNICA MARIBOR

ZTKO MARIBOR

ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID

ŠPORTNO DRUŠTVO RAZVANJE

ŠPORTNO UREDNIŠTVO VEČERA

ŽŠD MARIBOR