02.11.2016

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je leta 2014 ustanovil Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, katere glavni namen je podpora športnikom in športnicam, ki izhajajo oz socialno šibkejših družin. V letu 2016 preko Fundacije nudimo finančno podporo – štipendije kar 75 mladim športnikom.

S pomočjo partnerjev, kot je Mednarodni olimpijski komite ter številnih donatorjev smo zbrali zadostno višino sredstev, da ponovno objavimo razpis. Tokrat je skupni znesek razpisa 55.000,00 EUR.
Skladno s sprejetim in potrjenim pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij.
Rok za oddajo vlog je petek, 2. december 2016.

Razpis Fundacije za športnike, pravilnik o razdeljevanju sredstev Fundacije in obrazec za prijavo za razpis so dosegljivi na tej povezavi http://www.olympic.si/novica/230.