30.07.2015

Spoštovani,
obveščamo vas, da na Fakulteti za šport razpisujejo sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programov usposabljanj 1., 2. in 3. stopnje  v večini športnih panog. Tečaj bo izveden v dveh vikendih v prostorih Fakultete za šport.

Predmetnik zajema vse vsebine določene s pravili o usposabljanjih za vse stopnje usposobljenosti:

  • Osnove športne medicine  in prva pomoč (5 ur)
  • Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu (5 ur)
  • Osnove teorije in metodike športnega treniranja (10 ur)
  •  Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje (5 ur)
  • Osnove pedagogike in didaktike v športu (5 ur)
  • Prehrana v športu (5 ur)
  • Zgodovina športa (2 uri)

Kotizacija: Cena tečaja 180,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno ponedeljka 24.8.2015
220,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od vključno torka 25.8.2015 do vključno ponedeljka 7.9.2015.
PRIJAVE
1. Število prostih mest: Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 40 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 100.
Več informacij o razpisu, urniku in prijavnici boste našli na tej povezavi.