Razpis delavnic za usposabljanje predstavnikov športnih društev in športnih zvez na področju športnega menedžmenta 2016

17.10.2016

Spoštovani! 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Fakulteta za šport sodelujeta pri projektu Sport Go, ki je namenjen pridobivanju kompetenc menedžmenta v športnih organizacijah.

V sklopu projekta bomo izvedli pilotno usposabljanje za pridobivanje kompetenc kadrov, ki delujejo v športnih organizacijah. Na Fakulteti za šport v Ljubljani in v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani, bomo organizirali izobraževalne delavnice v 6 sklopih. Delavnice so namenjene predstavnikom športnih zvez in športnih društev. Udeležba pa je brezplačna.

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2016

29.04.2016

Spoštovani,
obveščamo vas,  da so z Urada za šport Mestne občine Maribor sporočili, da je bil, 29.4.2016  objavljen Javni razpis  za sofinanciranje letnega programa športa v MOM za leto 2016 na spletni strani Mestne občine Maribor  http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=6
Vsa razpisna dokumentacija  bo dosegljiva na tej spletni strani.     
Zadnji rok za oddajo prijav je podaljšan na 20.5.2016

Razpis Fundacije za športnike za dodelitev pomoči - štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij

03.12.2015

Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom podpore športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij.

Uprava Fundacije za športnike je na svoji seji dne, 3.12.2015 sprejela Pravilnik Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom. Skladno s tem pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij.

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2015

10.11.2015

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in  organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2015.

Javna razpisa Fundacije za šport RS za leto 2016

20.10.2015

Besedilo javnih razpisov Fundacije za šport za leto 2016 (povezava):  

  • Javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016 (Ur.l. RS, št. 78/15) 
  • Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 (Ur.l. RS, št. 78/15) 

Razpisna dokumentacija obsega:

Strani