Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2014

03.11.2014

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in  organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2014.

Javna razpisa Fundacije za šport RS za leto 2015

17.10.2014

Besedilo javnih razpisov Fundacije za šport za leto 2015:

  • Javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015 (Ur.l. RS, št. 74/14) 
  • Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017 (Ur.l. RS, št. 74/14) 

Razpisna dokumentacija obsega:

Razpis kandidatur – priznanj za področje Prostovoljno delo v športnih organizacijah

15.08.2014

POGOJI ZA SODELOVANJE:
Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija.
PRIJAVA:
Prijava za razpis mora biti poslana na OKS-ZŠZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana  do datuma določenega s strani Komisije za nagrade in priznanja OKS-ZŠZ in javno objavljenega na spletnih straneh OKS-ZŠZ. Velja slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti »NE ODPIRAJ – JAVNI NATEČAJ ZA PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTNIH OKOLJIH«.

Razpis MOK za nagrado na področju umetnosti in športa

24.07.2014

Mednarodni Olimpijski komite od leta 1985 vsako leto podeljuje nagrado za različna tematska področja povezana s športom in olimpizmom.
Nagrada je na voljo vsem nacionalnim Olimpijskim komitejem, ki so odgovorni za prepoznanje in izbor prejemnikov priznanj v svoji državi. Letos namerava Mednarodni Olimpijski komite nagrado podeliti za umetniške dosežke na temo olimpizma.

Več o razpisu in prijavni obrazec najdete v prilogi.

Olimpijski pozdrav!
OKS-ZŠZ

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2014

28.04.2014

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2014

10.01.2014

Spoštovani,
v petek, dne 10.1.2014 je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2014.

Za sofinanciranje vsebin, na katere se nanaša javni razpis, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v državnem proračuna zagotovilo 7.181.858 EUR.

Iz navedenih sredstev se bo sofinanciralo izvajanje naslednjih vsebin:

Strani