01.08.2017

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in  organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2017.

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj  so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »za priznanja Stanka Bloudka« in sicer najkasneje do petka, 16. decembra 2017.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v skladu z razpisom do predpisanega roka. Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če so bili zadnji dan predpisanega roka oddani priporočeno na pošti.