28.04.2014

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)

Rok za prijavo na javni razpis: Razpis se prične 28.4.2014 in se zaključi 27.5.2014.

Besedilo razpisa in vsi potrebni obrazci so na spletni strani MOM na POVEZAVI.