10.01.2014

Spoštovani,
v petek, dne 10.1.2014 je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2014.

Za sofinanciranje vsebin, na katere se nanaša javni razpis, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v državnem proračuna zagotovilo 7.181.858 EUR.

Iz navedenih sredstev se bo sofinanciralo izvajanje naslednjih vsebin:

  • športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
  • vrhunski šport,
  • športna rekreacija,
  • šport invalidov.

Sofinancirale so bodo tudi strokovne in razvojne naloge v športu in sicer:

  • spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,
  • preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
  • delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, zamejskih športnih zvez, športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije, športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje študentov ter delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenje športnih zvez, in  mednarodna dejavnost v športu.

Rok za prijave je 27.1.2014.

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu
www.mizs.gov.si