05.05.2014

Posvet »IZRAZOSLOVJE V ŠPORTU« bo potekal v četrtek 08.05.2014 ob 17.00 uri v sejni sobi Fakultete za šport v Ljubljani

Iztočnice:

 • tvorjenje, verifikacija in reprezentativnost definicij
 • logika argumentiranja izrazov, pojmov, stališč
 • generični in uporabni vidik izrazoslovja
 • vpliv terminološke skladnosti na ugled stroke
 • kaj je in kaj ni šport
 • terminologija kot orodje označevanja delokroga
 • tehnična terminologija (elementi športnih panog)
 • blagovna znamka kot tržna in družbena kategorija
 • izbrani primeri in poudarki v zvezi z naslovno tematiko

 Program:

 • uvodne razprave: dr. Olga Markič, dr. Borut Pistotnik, Dušan Macura
 • napovedane razprave udeležencev
 • diskusija in vprašanja

Tisti udeleženci, ki želijo razpravljati pod drugo alinejo programa naj to ob potrditvi udeležbe napovedo. Za razpravo imajo na voljo 5-10 minut. 

Dodatne informacije:
Dušan Macura, T 031/682 811, E dusan.macura@ena-a.net 
Prosimo za potrditev udeležbe, zaradi ureditve prostora.

Dušan Macura, Vodja EA