NOSIMO OLIMPIJSKE SANJE

Pridružite se številnim podpornikom,
ki bodo ponosno ponesli slovensko baklo!

#slovenskabakla

 
 

Pravila in pogoji nagradnega natečaja Nosimo olimpijske sanje
3.1. - 19.1.2018

 1. Organizator nagradnega natečaja je Športna zveza Maribor, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor, 2000 Maribor. Matična številka: 5145490000
 2. Namen nagradnega natečaja je promocija dogodka »slovenska bakla« v Mariboru in otvoritve projekta Maribor, evropsko mesto športa 2018, ki bo 24.1. na trgu Leona Štuklja v Mariboru.
 3. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi razredi OŠ v MOM.
 4. Razredi sodelujejo tako, da v sodelovanju celotnega razreda posnamejo olimpijsko fotografijo, ki sledi kreativnim smernicam natečaja. Fotografijo nato razredni koordinator (razrednik) pošlje do najkasneje 19.1. 2018 do 23:59 na e-naslov info@szm.si. V igri za nagrade sodelujejo vse fotografije, ki so upoštevale smernice in ki so prispele v razpisanem roku.
 5. Nagrade:
  Za sodelovanje v nagradnem natečaju bomo na dogodku 24.1. nagradili 3 najboljše fotografije.
  1. mesto: najboljša fotografija – komplet trak za glavo + rokavičke za vse učence razreda *
  2. mesto: druga najboljša fotografija – nagrada: rutice za ves razred
  3. mesto: tretja najboljša fotografija – nagrada: zapestnice za ves razred

  *  zaradi boljše uporabnosti (enotna številka, ki ustreza vsem otrokom) se je organizator odločil, da prvo nagrado spremeni. Vrednost obstoječe nagrade (komplet trak+rokavičke) je večja kot prvotno predvidena nagrada (majčka).

 1. Zmagovalce natečaja izbira 6-članska strokovna komisija sestavljena iz članov UO Športne zveze Maribor, podpornikov dogodka #slovenskabakla in fotografa. Izbor zmagovalcev ne bo javne narave in bo potekal na sedežu ŠZM.
 2. Nagrajenci bodo 24.1.2018 objavljeni na spletni strani Športne zveze Maribor in obveščeni neposredno prek kontakta razrednega koordinatorja, iz katerega je bila fotografija poslana.
 3. Nagrajenci nagrade prevzamejo neposredno na dogodku 24.1.2018, na trgu Leona Štuklja.
 4. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali koriščenja nagrade.
  V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko ta odpove nagradni natečaj. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
  Sodelujoči lahko kadar koli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov ali fotografije, pridobljenih pri pristopu k natečaju, ter prekine sodelovanje v nagradnem natečaju, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@szm.si.
 5. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te akcije, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
  Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke v zakonskih okvirih za namene trženja.
 6. S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo pravila nagradnega natečaja organizatorja in se strinjajo z njimi. Sodelujoči se strinjajo z objavo prispelih fotografij na spletni strani organizatorja ter na facebook strani organizatorja. Organizator ima tudi pravico prispele fotografije v namene promocije objaviti na velikem zaslonu na dogodku 24.1.2018, na trgu Leona Štuklja.
  Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani organizatorja.
 7. Organizator nagradnega natečaja ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz natečaja ali koriščenja nagrade.
 8. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na spletni strani organizatorja.

Maribor, 3. 1. 2018