Zakon o športu v Republiki Sloveniji (ZSpo)

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor 2010

Bela knjiga o športu - Pravno neobvezujoč dokument o športu, ki ga je leta 2007 pripravila Komisija evropske skupnosti