15.08.2014

POGOJI ZA SODELOVANJE:
Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija.
PRIJAVA:
Prijava za razpis mora biti poslana na OKS-ZŠZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana  do datuma določenega s strani Komisije za nagrade in priznanja OKS-ZŠZ in javno objavljenega na spletnih straneh OKS-ZŠZ. Velja slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti »NE ODPIRAJ – JAVNI NATEČAJ ZA PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTNIH OKOLJIH«.

Obravnava se obdobje koledarskega leta, oziroma posameznih dolgoletnih obdobjih.

Razpis se zaključuje z dnem 15.09.2014 do 12.00 ure.

Podelitve priznanj se načrtuje za Dan OKS-ZŠZ, 15. oktobra 2014.