24.07.2014

Mednarodni Olimpijski komite od leta 1985 vsako leto podeljuje nagrado za različna tematska področja povezana s športom in olimpizmom.
Nagrada je na voljo vsem nacionalnim Olimpijskim komitejem, ki so odgovorni za prepoznanje in izbor prejemnikov priznanj v svoji državi. Letos namerava Mednarodni Olimpijski komite nagrado podeliti za umetniške dosežke na temo olimpizma.

Več o razpisu in prijavni obrazec najdete v prilogi.

Olimpijski pozdrav!
OKS-ZŠZ