11.01.2013

Kdaj: v Mariboru: 11.1.2013 od 10. do 13. ure v prostorih Združenja CAAP, Valvasorjeva 42.

Organizatorje športnih dogodkov vabimo na delavnico Kdaj so športni dogodki trajnostni in kako takšni postanejo?

Na delavnici bomo predstavili nabor kriterijev za trajnostne športne dogodke in 3-stopenjsko shemo postopnega napredovanja, ki organizatorjem pomaga pri načrtovanju korakov na poti k organizaciji trajnostnih športnih dogodkov.

Skupaj z vami, organizatorji športnih dogodkov, želimo na delavnici preveriti uporabnost kriterijev v praksi v slovenskem prostoru.

Glede na zaključne ugotovitve delavnice in na osnovi izvedenih pilotnih dogodkov bomo pripravili priročnik za izvedbo, poročanje in komuniciranje trajnostnih športnih dogodkov, ki vam bo brezplačno na voljo.

Delavnice se lahko udeležite v Mariboru: 11.1.2013 od 10. do 13. ure v prostorih Združenja CAAP, Valvasorjeva 42.

Prosim, da vašo udeležbo na delavnici potrdite na e-naslov spela@umanotera.org do 10.1.2013.  Za dodatne informacije glede delavnice vam je na voljo Špela Kern, telefon: 05 907 1335 ali GSM: 051 204 152.