09.09.2014

V okviru Evropskega tedna mobilnosti vas vabimo na predavanje »VARNO S KOLESOM V PROMET«,  ki bo v četrtek, 18. septembra 2014, ob 11. uri v prostorih Mobilnostnega centra Maribor, Partizanska cesta 21.

S sodobnimi pripomočki bo predavatelj Peter Breznik predstavil najpomembnejše vidike varnosti kolesarjev v cestnem prometu (teoretično znanje, prometna pravila, ustrezna oprema …).

Kolesarjenje je vse bolj priljubljen in množičen način prevoza, rekreacije, turizma in športa. Je zdrav in okolju prijazen način prevoza. Zaradi številnih prednosti se kolo vse bolj uveljavlja kot prevozno sredstvo prihodnosti. Temna plat kolesarskega prometa pa so številne prometne nesreče. Kolesarji spadajo med najbolj ranljive udeležence v cestnem prometu. Že manjša nesreča ima lahko za kolesarje resne posledice. Vsako vključevanje v promet zato zahteva zbranost in spoštovanje prometnih predpisov tudi pri kolesarjih.

Kolesarjenje postaja vsak dan zahtevnejše. Pravila cestnega prometa se stalno spreminjajo in dopolnjujejo. Razvoj cestnega prometa postavlja pred udeležence v cestnem prometu vedno nove in večje zahteve. Veliko prometnih nesreč se zgodi zaradi pomanjkanja znanja. V prometu je zelo pomembno, da svoje znanje stalno obnavljamo in dopolnjujemo.

Predavanje je BREZPLAČNO...